Motie: Geac­tu­a­li­seerd Kader­be­sluit Leidse Ring Noord; neem de norm serieus


14 november 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,

Constaterende dat

- De verwachte geluidsbelasting op de tracédelen Willem de Zwijgerlaan (t.h.v. het Kooiplein) en Oude Spoorbaan (t.h.v. van Engelendaal en Schildwacht) hoger is dan de gestelde geluidsnormen toelaten;

- Voorgesteld wordt om deze mate van geluidsoverlast op genoemde tracédelen, te accepteren en hogere geluidswaarden aan te vragen1;

Overwegende dat

- Verkeer de grootste bron van geluidsoverlast in Leiden is;

- De WHO in 2018 signaleerde dat geluidsoverlast een ernstige gezondheidsschade kan opleveren2;

- Geluidsnormen dus hard nodig zijn voor het voorkomen van gezondheidsschade bij Leidse inwoners;

Verzoekt het college om

- Geen geluidswaarden boven de gestelde norm te accepteren langs de tracédelen van de Leidse Ring Noord;

- Voor tracédelen waar overschrijdingen van de geluidsnorm dreigen, te zoeken naar alternatieven om geluidsbelasting binnen de normen te krijgen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geactualiseerd kaderbesluit Leidse Ring Noord; een beter plan voor de Boterhuispolder

Lees verder

Motie: Geactualiseerd Kaderbesluit Leidse Ring Noord; participatie op peil

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer