Motie: Groene buiten­ruimte huis van de buurt


8 juni 2023


De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023,

Constaterende dat

  • In dit raadsvoorstel een ‘sobere en doelmatige inrichting’ van de buitenruimte wordt voorgesteld, in elk geval tot de definitieve realisatie van de buitenruimte in 2028;

Overwegende dat

  • Sober en doelmatig prima samengaat met biodivers en groen;

Verzoekt het college

  • In samenspraak met gebruikers en omwonenden te komen tot een biodiverse en groene buitenruimte, bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor pioniersnatuur, gebieden aan te wijzen voor spontane vegetatie en/ of aanleg moestuinbakken.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

Ivo van Spronsen (GroenLinks)

Mitchell Wiegand Bruss (Studenten voor Leiden)

Antje Jordan (D66)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Duurzame inrichting openbare ruimte Sportpark de Vliet

Lees verder

Motie: Uitroepen noodtoestand voor klimaat en natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer