Motie: Groene gevels


23 januari 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 januari 2020,


Constaterende dat

- Eén van de in het Programmaplan Binnenstad 2020-2024 opgenomen doelstellingen het vergroenen van de binnenstad is;

- Eén van de manieren waarop de binnenstad zou kunnen worden vergroend het aanleggen van groene gevels is;

- Groene gevels kunnen bestaan uit één of meerdere klimplanten, maar ook uit verticaal aangebrachte beplanting;

Overwegende dat

- Vergroening bijdraagt aan het verkoelen van de binnenstad gedurende warme dagen;

- Vergroening de wateropname verbetert;

- Vergroening de verblijfskwaliteit verbetert en de aantrekkelijkheid van de binnenstad verhoogt;

- Vergroening voor vogels, insecten en ander leven zorgt;

- De binnenstad zich vanwege de beperkte ruimte bij uitstek leent om groene gevels aan te leggen;

Verzoekt het college om

In het Uitvoeringsprogramma Binnenstad een deel van het beschikbare budget te reserveren voor het met hulp van de gemeente aanleggen van groene gevels door buurtbewoners en eigenaren en huurders van (winkel)panden.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Bedrijven die dierproeven uitvoeren niet actief werven

Lees verder

Motie: Groenslingers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer