Motie: Groen­slingers


23 januari 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 januari 2020,

Constaterende dat

- Eén van de in het Programmaplan Binnenstad 2020-2024 opgenomen doelstellingen het vergroenen van de binnenstad is;

- Het via ‘Samen aan de slag’ voor buurtbewoners mogelijk is om geveltuintjes aan te leggen;1

- Een groenslinger een slinger van klimplanten is die vanuit twee (schuin) tegenover elkaar liggende geveltuinen over de straat worden geleid;

- Groenslingers in diverse Belgische steden, waaronder Gent, met behulp van de gemeente kunnen worden aangelegd;

- Het via ‘Samen aan de slag’ of een ander gemeentelijk project voor buurtbewoners en eigenaren en huurders van (winkel)panden nog niet mogelijk is om met hulp van de gemeente groenslingers aan te leggen;

Overwegende dat

- Vergroening bijdraagt aan het verkoelen van de binnenstad gedurende warme dagen;

- Vergroening de verblijfskwaliteit verbetert en de aantrekkelijkheid van de binnenstad verhoogt;

- Vergroening voor vogels, insecten en ander leven zorgt;

- De binnenstad zich vanwege de vele smalle straten bij uitstek leent voor het aanbrengen van groenslingers;

Verzoekt het college om

In het Uitvoeringsprogramma Binnenstad, naar Gents voorbeeld, een deel van het beschikbare budget te reserveren voor het met hulp van de gemeente aanleggen van groenslingers door buurtbewoners en eigenaren en huurders van (winkel)panden.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Groene gevels

Lees verder

Motie: Kaderstellende strategie ‘Op weg naar een circulair Leiden’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer