Motie: Los belem­me­ringen voor natuur­in­clu­sieve maat­re­gelen op


13 oktober 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2022,

Constaterende dat

- In het najaar van 2022 het huidige welstandsbeleid wordt geevalueerd;

Overwegende dat

- Biodiverse vergroening een belangrijk beleidsdoel is voor dit college;

- Ook plannen voor vergroening en natuurinclusieve maatregelen aan gebouwen te maken kunnen krijgen met een beoordeling op basis van het huidige welstandsbeleid;

Verzoekt het college om

  • In de evaluatie van het welstandsbeleid ook te onderzoeken welke belemmeringen het huidige welstandsbeleid geeft voor vergroening en natuurinclusieve maatregelen bij bestaande bouw;
  • Op basis van de eventueel geconstateerde belemmeringen een voorstel te doen hoe deze belemmeringen weggenomen kunnen worden;
  • Dit voorstel bij de besluitvorming over het nieuwe welstandsbeleid aan de raad voor te leggen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Fysieke veiligheid van dieren

Lees verder

Amendement: Financiële impuls Dierenambulance

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer