Motie: Meer geld voor de nieuwe economie


12 november 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020,

Constaterende dat

· De doelen voor beleidsterrein 3C Marketing en Promotie al ruimschoots behaald zijn, terwijl die voor het beleidsterrein circulaire economie nog niet behaald zijn1;

· De financiële middelen die beschikbaar zijn voor Circulaire Economie relatief laag zijn (EUR 801.000 voor 2021) en over tijd nog verder teruglopen (EUR 771.000 voor 2022 en 2023);

Overwegende dat

· Circulaire economie de economie van de toekomst is;

Verzoekt het college om

· Binnen het programma economie, meer geld beschikbaar te stellen voor het beleidsterrein circulaire economie;

· Dat bijvoorbeeld te doen door het verschuiven van budget van prestatie ‘citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid’ naar de prestaties onder doel 3D1 Circulaire Economie.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Plan van aanpak racisme in het onderwijs

Lees verder

Motie: Energiescans - vernieuwde horecavisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer