Motie: Vergoeding voor opvang en transport van gewonde wilde dieren


13 november 2018

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 november 2018,

Constaterende dat:

  • De gemeente Leiden op dit moment wel bijdraagt aan de kosten van transport en opvang van zwerf/huisdieren, maar niet aan de kosten van transport en opvang van gewonde wilde dieren;

Overwegende dat:

  • De gemeente Leiden op grond van de wet Natuurbescherming een zorgplicht heeft voor de wilde dieren op haar grondgebied;
  • De gemeente Leiden, net als verschillende andere gemeenten, invulling aan de zorgplicht kan geven door de Dierenambulance – Vogelasiel financieel te ondersteunen voor het vervoer en de opvang van gewonde wilde dieren;
  • Op dit moment al gesprekken gaande zijn tussen college en Dierenambulance – Vogelasiel over transport en opvang van zwerf/huisdieren en over een nieuwe locatie, maar nog niet over een vergoeding voor transport en opvang van gewonde wilde dieren;

Verzoekt het college:

  • De Dierenambulance – Vogelasiel financieel te compenseren voor het transport en opvang van in Leiden aangetroffen gewonde wilde dieren;
  • De hoogte en wijze van vergoeding in samenspraak met Dierenambulance- Vogelasiel, Stevenshage en andere gemeenten in het werkgebied van de Dierenambulance, te bepalen;
  • De Dierenambulance – Vogelasiel te ondersteunen bij het vinden van voldoende overige financiële middelen;
  • De samenwerking tussen Dierenambulance – Vogelasiel, Stevenshage en de gemeenten in het werkgebied van de Dierenambulance, te stimuleren;
  • Te onderzoeken hoe deze financiële vergoeding structureel kan worden ingebed en daarover bij de eerste Bestuursrapportage 2019 aan de raad te rapporteren.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Tom Leest – VVD

Antoine Theeuwen – Socialistische Partij

Josine Heijnen - CDA


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Bewoners Doelencomplex op één

Lees verder

Motie: Niet nog meer festivals in de Leidse Hout

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer