Motie: Niet nog meer festivals in de Leidse Hout


13 november 2018

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 13 november 2018,

Constaterende dat:

  • Dieren door evenementen in de stress kunnen schieten en zelfs in shock kunnen raken;
  • Dieren door evenementen een dusdanige verandering in gedrag kunnen vertonen die van invloed is op het broedsucces van dat jaar en de neiging om volgend jaar opnieuw hetzelfde gebied te kiezen om te broeden;
  • Niet alleen mensen, maar ook dieren permanente of tijdelijke geluidschade kunnen oplopen doordat zij zich in de buurt van een harde geluidsbron ophouden;
  • Festivals de natuur in de Leidse Hout schaden, onder andere door afval dat in de natuur belandt;
  • Er dit jaar op 8 juli één groot festival in het Leidse Hout is georganiseerd, te weten Werfpop. In het recente verleden ook Summer Jazz Festival is gehouden in de Leidse Hout;
  • Beide evenementen plaats hebben gevonden tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli);


Overwegende dat:

  • De Leidse Hout niet de meest geschikte festival locatie is om grote festivals te organiseren, omdat dieren hinder ondervinden van het geluid en het intensieve gebruik tijdens een grootschalig evenement natuurschade toebrengt aan de Leidse Hout;
  • Leiden met de komst van het Lammermarktplein een nieuwe festivallocatie er bij heeft gekregen;

Verzoekt het College:

  • In de toekomst alleen nog toestemming te verlenen voor de organisatie van Werfpop en Summer Jazz Festival in de Leidse Hout;
  • In de toekomst geen toestemming meer te verlenen aan evenementenorganisaties om nieuwe grootschalige festivals te organiseren in de Leidse Hout.

Lianne Raat, Partij voor de Dieren

Thomas van Halm, SP


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Vergoeding voor opvang en transport van gewonde wilde dieren

Lees verder

Amendement: Instellen Reserve Groen in de Wijken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer