Amen­dement: Instellen Reserve Groen in de Wijken


13 november 2018

BESLUIT:

  1. In te stellen, de reserve “Groen in de Wijken”

Naam

Reserve Groen in de Wijken

Nummer/ team

Raadsbesluit

RV 18.005 (programmabegroting 2019 – 2022)

Programma

5 Omgevingskwaliteit

Doel

  1. Vergroeningsprojecten in de openbare ruimte in wijken en buurten mogelijk te maken
  2. Prioriteit te geven aan wijken/ buurten met klimaatadaptatieproblematiek, zoals wateroverlast en hittestress
  3. Prioriteit te geven aan wijken/ buurten met fijnstof- en geluidsoverlast als gevolg van wegverkeer
  4. Prioriteit te geven aan wijken/ buurten die niet direct liggen aan het Singelpark

Datum realisatie

13-11-2018

Datum opheffing

N.v.t.

Voeding

Nader te noemen investeringen of programma’s bereikbaarheid en omgevingskwaliteit

Besteding

Conform doelstelling

Omvang per 31-12-2018

Bijzonderheden

Martine van Schaik (PvdD)

TOELICHTING:

Op het moment is er geen reserve gericht op het uitvoeren van vergroeningsprojecten in de wijken. Deze reserve voorziet daarin. De reserve geeft prioriteit aan het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering (bijvoorbeeld wateroverlast bij heftige regenval of hittestress tijdens hittegolven) en aan wijken/ buurten die niet direct liggen aan het Singelpark.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Niet nog meer festivals in de Leidse Hout

Lees verder

Motie: Diervriendelijke damwand Haarlemmerweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer