Motie: Verkoop­verbod levende kreeften en krabben


21 februari 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022,

Constaterende dat

− Het wetenschappelijk bewezen is dat kreeften en krabben pijn en stress ervaren;− Er op de Leidse markten levende kreeften en krabben worden verkocht voor consumptie;− De Marktverordening Leiden 2015 de verkoop van levende kreeften en krabben niet uitsluit;

Overwegende dat

− 1037 Against Animal Cruelty op 24 juni 2018 een onderzoek publiceerde naar het onnodige en excessieve leed van kreeften en krabben nadat ze gevangen zijn tot het moment dat ze bij de consument terecht komen;− De verkoop van levende kreeften en krabben voor consumptie nog meer dierenleed veroorzaakt doordat zij door leken thuis, veelal zonder verdoving, gedood worden;− Markten geen geschikte locatie zijn om levende kreeften en krabben te verkopen gezien het onmogelijk is om stress, angst en pijn bij deze dieren te voorkomen, en gezien de onmogelijkheid tot goede huisvesting;− Het verkopen van levende kreeften en krabben voor consumptie niet samengaat met een diervriendelijk Leiden;− De gemeente Amsterdam voornemens is per 1 januari 2023 een verbod op de verkoop van levende kreeften en krabben op de markt in te voeren. Enkele betrokkenen hun bezwaren hebben geuit tegen het op handen zijnde verbod. Het verbod mogelijk ter toetsing aan de rechter wordt voorgelegd;

Verzoekt het college om

De verkoop van levende kreeften en krabben op de markt te verbieden zodra:

− Onherroepelijk in een bodemprocedure is komen vast te staan dat het mogelijk is om lokaal een verbod in te stellen op de verkoopvan levende kreeften en krabben op de markt; of− Landelijke wetgeving het mogelijk maakt om een lokaal verbod in te stellen op de verkoop van levende kreeften en krabben op de markt; of− Op een andere wijze duidelijk is geworden dat een verbod op de verkoop van levende kreeften en krabben op de markt juridisch houdbaar is.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Marcel Terlouw – Fractie Marcel Terlouw
Thomas van Halm – SP
Jitan Anandkoemar – Leiden Participeert


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Flitsbezorgdiensten

Lees verder

Motie: Geen smeerpijp uit Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer