Motie: Geen smeerpijp uit Rotterdam


14 maart 2022

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022,

Constaterende dat:

- Restwarmte van de fossiele industrie, aangevuld met warmte verkregen uit het verbranden van afval, op geen enkele manier aangemerkt kan worden als zijnde duurzaam.

- De enorme investeringen die nodig zijn voor een warmtelink uit Rotterdam zullen zorgen voor een lange afschrijvingstijd van deze vorm van warmte transport.

Overwegende dat:

- Innovaties op het gebied van verwarmen en verduurzaming flexibiliteit vragen en lokale en kleinschalige oplossingen daar beter op in kunnen spelen.

- Bewoners aangeven betrokken te willen worden bij warmte oplossingen in hun buurt.

- Lokale en kleinschalige warmtenetten zich daar veel beter voor lenen.

Verzoekt het college:

- Een Transitievisie Warmte op te stellen die gebaseerd is op lokale kleinschalige oplossingen, die in nauw overleg met betrokken bewoners wordt opgesteld, en die niet uitgaat van een warmtelink/warmterotonde uit Rotterdam.


Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren

Antoine Theeuwen (SP)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer