Motie: Vreemd aan de orde van de dag Leiden Visre­servaat


29 maart 2017

Onderwerp: Leiden visreservaat

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van donderdag 6 april 2017,

Constaterende dat:

  • In veel Leidse wateren mag worden gehengeld, door hengelaars die in het bezit zijn van een VISpas en een gemeentelijke machtiging

Overwegende dat:

  • Hengelen ongerief, dan wel pijn en stress oplevert voor vissen (1)
  • Vissen ernstige, soms dodelijke verwondingen kunnen oplopen door het hengelen (2)
  • Los van de wetenschappelijke discussie of vissen pijn kunnen lijden, de gemeente de mogelijkheid heeft om het voorzorgsprincipe toe te passen (bij twijfel: niet hengelen) - Er voor hengelaars alternatieve mogelijkheden om hun liefde voor natuur en dieren te uiten waar geen dierenleed bij komt kijken (3)
  • Hengelen niet past bij een duurzame en diervriendelijke gemeente (4)

Verzoekt het college:

  • Zo snel mogelijk een hengelverbod in te stellen binnen de Leidse wateren
  • Het dierenwelzijnsbeleid hierop aan te passen.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Stop met kunstgras in parken

Lees verder

Motie: Bereikbaarheidscampagne ‘Laat je Leiden'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer