Motie: Zwart is zichtbaar


22 juni 2021

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende dat:

- Windturbines een belangrijke rol spelen in de RES.

- Windturbines veel slachtoffers maken onder vogels.Overwegende dat:

- Er geen aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het plaatsen van windturbines op vogels. - Uit onderzoek is gebleken dat als één van de wieken zwart is het aantal slachtoffers onder vogels met 70% kan verminderen.


Verzoekt het college:

- Bij het plaatsen van windturbines de afweging te maken om één van de wieken zwart te maken en dit op te nemen in de RES.

Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer