Motie: Maak vogels niet vogelvrij


22 juni 2021

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende dat:

- De zoekgebieden voor windturbines ruimtelijk zijn geduid.

- Bestaande infrastructuur leidend is.

- Windturbines een bedreiging vormen voor vogels en vleermuizen.

- Botsingen met windturbines een van de belangrijkste oorzaken van vleermuissterfte zijn.1Overwegende dat:

- Er geen aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het plaatsen van windturbines op vogels en vleermuizen.

Verzoekt het college:

- Vliegbewegingen van vogels en vleermuizen nadrukkelijk te betrekken bij het bepalen van zoekgebieden voor het plaatsen van windturbines.Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren


Toelichting:

Met geen woord wordt er in de RES gerept over de gevolgen die onze energiebehoefte heeft op dieren. Met name vogels en vleermuizen hebben te lijden onder de plaatsing van windturbines, helemaal als er geen rekening wordt gehouden met hun vliegroutes en foerageergebieden.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Zwart is zichtbaar

Lees verder

Amendement: Bedenking Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer