Amen­dement: Bedenking Regionale Omge­vings­agenda Holland Rijnland


22 juni 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,


Besluit:

De volgende bedenking toe te voegen:

1. j. Deze agenda is veel te veel gericht op economische groei, zonder aandacht voor de problemen die deze groei met zich meebrengt.
Toelichting: Door in te zetten op economische groei vergroten we de druk op de woningmarkt, verhogen we de verkeersdrukte en komt de leefbaarheid verder onder druk te staan. Onze focus zou op leefbaarheid, vergroening en verduurzaming moeten liggen. Economische groei is niet de oplossing, het is het probleem.Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer