Motie: Ligplaats voor schone grachten


13 juli 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 juli 2021,


Constaterende dat

- Plastic Spotter met behulp van meer dan 400 vrijwilligers sinds 2018 de grachten in Leiden schoonhoudt door wekelijks met zes twee persoons kano’s er op uit te trekken om afval uit de grachten te vissen;

- Op grond van de Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017 ook kano’s een ligplaatsvergunning nodig hebben;

- De zes kano’s op dit moment in het water aan de Oude Singel liggen. Plastic Spotter dreigt deze ligplaats kwijt te raken doordat zij niet beschikt over een ligplaatsvergunning;

- Plastic Spotter een ligplaatsvergunning heeft aangevraagd, maar zij deze nog niet toegewezen heeft gekregen vanwege de wachtlijst voor ligplaatsen;

Overwegende dat

- Plastic Spotter en haar vrijwilligers met het schoonhouden van de gracht de stad een grote dienst bewijzen;

- Buurtbewoners van de Oude Singel enthousiast zijn over het drijfvuilvissen en geen hinder ondervinden van de kano’s;

- Naast het schoonhouden van de grachten er ook in samenwerking met de Universiteit Leiden wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan door Plastic Spotter naar (plastic) afval in de Leidse grachten;

- Een ligplaats in het water aan de Oude Singel voor Plastic Spotter ideaal is, omdat de kano’s hier een plaats hebben langs de wekelijkse vaarroute en omdat zij voor de opslag van hun peddels, vuilnisbakken, grijpers etc. gebruiken kunnen maken van het nabijgelegen Brugwachtershuisje aan de Mareburg;

- Het Brugwachtershuisje aan de Marebrug naast uitvalbasis ook gebruikt wordt door Plastic Spotter als museum voor hun bijzondere vondsten, waaronder bijvoorbeeld het baarsje in de coronahandschoen;

Verzoekt het college om

Zich maximaal in te spannen om een passende oplossing te realiseren voor de kano’s van Plastic Spotter in het centrum van de stad, en bij voorkeur in het water aan de Oude Singel.

Lianne Raat (Partij voor de Dieren)

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Walter van Peijpe (GroenLinks)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Bedenking Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland

Lees verder

Motie: Dieren op het droge

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer