Motie: Dieren op het droge


13 juli 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 juli 2021,

Constaterende dat

- Steile oevers, kades en walkanten ervoor kunnen zorgen dat dieren niet altijd meer goed op de kant kunnen komen;

- Dit kan leiden tot onnodig dierenleed en sterfte onder zowel huisdieren als in het wild levende dieren;

- Er simpele voorzieningen beschikbaar zijn (bijvoorbeeld faunatrappen, -vlonders, -touwen en fauna-uittreedplaatsen) die te water geraakte dieren helpen om zelfstandig op het droge te komen;

Overwegende dat

- In Leiden al wel incidenteel dit soort voorzieningen voor dieren zijn geplaatst, maar dat er nog geen stadsbreed overzicht is van waar dit nog meer nodig is;

- Het onderhoud van al aangebrachte voorzieningen niet altijd goed geregeld is waardoor de bruikbaarheid ervan afneemt;

Verzoekt het college om

- Bij kader- en uitvoeringsbesluiten waar oevers, kades of walkanten in het plangebied voorkomen, standaard voorzieningen voor dieren om uit het water te komen, op te nemen;

- Bij de reguliere schouwen van de openbare ruimte ook in kaart te brengen bij welke huidige oevers, kades of walkanten het moeilijk is voor dieren om vanuit het water de kant op te komen, en bij deze oevers, kades of walkanten faunatrappen, -vlonders, -touwen of andere voorzieningen aan te brengen;

- De nieuw aangebrachte voorzieningen en de al in gebruik zijnde voorzieningen op te nemen in de reguliere beheerrondes.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer