Motie: Beschutting voor koeien in Crone­steyn


13 juli 2021

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 juli 2021,


Constaterende dat:

- Koeien zonder enige vorm van beschutting op de door de gemeente verpachte grond in Cronesteyn staan.

- De gemeente de verantwoordelijkheid afschuift op de pachter en die daar niet op aan wil spreken1.Overwegende dat:

- Koeien slecht tegen temperaturen van boven de 22 graden kunnen.

- De hittestress bij koeien snel toeslaat als zij zonder enige vorm van schaduw in de brandende zon moeten staan.2

- De gemeente als eigenaar van de grond een zorgplicht heeft, dan wel verantwoordelijk gehouden kan worden voor het dierenleed dat uit het gebruik van haar grond voort kan vloeien.

- De aanplant van bomen een verrijking van de betreffende weide is.

- Er een roofvogelkast in de directe omgeving hangt om roofvogels hier te stimuleren.

- Een bedreiging voor weidevogels derhalve geen valide argument is.

- De betreffende weide omzoomd is met bomen, alleen staan die aan de andere kant van de sloot en dus niet bereikbaar voor de koeien.

Verzoekt het college:

In overleg te treden met de pachter om ervoor te zorgen dat op enigerlei wijze, bij voorkeur middels bomen, een vorm van beschutting wordt gerealiseerd voor de koeien die op deze grond worden gehouden.Lianne Raat - Partij voor de Dieren

Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer