Motie: Leiden maken we samen vuur­werkvrij 2


13 juli 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 juli 2021,

Constaterende dat:

· De gemeenteraad van Leiden op 12 juli 2018 de motie ‘Leiden maken we samen vuurwerkvrij’ heeft aangenomen;

· Het college sindsdien elk jaar een stap richting een vuurwerkvrij Leiden heeft gezet;

· Het college nu voorstelt om tijdens de jaarwisseling 2021 – 2022 geen nieuwe maatregelen te nemen, maar om terug te gaan naar de situatie van de jaarwisseling 2019 – 2020 en de uitvoering daarvan te verbeteren;

Overwegende dat:

· De evaluatie van de vuurwerkvrije jaarwisseling 2020-2021 een overwegend positief beeld laat zien: hoewel de schade aan gemeente-eigendommen hoger was dan voorgaande jaren, is het aantal politie-incidenten flink afgenomen, het aantal brandweermeldingen is afgenomen en er zijn, in de gehele Veiligheidsregio Hollands Midden, helemaal geen vuurwerkslachtoffers op de Eerste Hulp beland1 2;

· Er duidelijk momentum en draagvlak is in de samenleving voor een andere viering van de jaarwisseling, zonder het afsteken van particulier vuurwerk;

Verzoekt het college:

· Om tempo te houden in het vuurwerkvrij maken van Leiden;

· Om, indien mogelijk, leerpunten tegelijk met nieuwe maatregelen in te zetten;

· Jaarlijks met de raad in gesprek te gaan over nieuwe maatregelen en over het gewenste tempo om Leiden vuurwerkvrij te maken.

Lianne Raat (Partij voor de Dieren)

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Beschutting voor koeien in Cronesteyn

Lees verder

Motie: Definitie huis-aan-huis blad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer