Motie: Procedure regelen voor bomen op Groene Kaart


6 november 2012

RV 12.0085 Bomenverordening

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6-8 november 2012,

Constaterende dat:

  • alle bomen in de niet-openbare ruimte in de nieuwe bomenverordening zonder vergunning gekapt mogen worden, tenzij ze op de Groene Kaart staan;
  • de kwaliteit Groene Kaart dus de enige bescherming is voor bomen op niet-openbare terrein;
  • uit de inspraak is gebleken dat de Groene kaart niet compleet is en fouten bevat;
  • de Groene Kaart door het bevoegd gezag wordt vastgesteld.

Overwegende dat:

  • de inhoudelijke criteria voor opname op de Groene Kaart in de bijlage van de verordening zijn opgenomen;
  • in de verordening geen procedure over de totstandkoming en actualisering van de Groene Kaart is opgenomen.

Verzoekt het college:

  • de verordening aan te vullen met beleidsregels over de Groene Kaart-procedure

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Jan Thijs Leeuwrik Nieborg (GroenLinks)
LL, D66


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, VVD, SP, CDA, Christen Unie, PvdA

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer