Amen­dement: Bomen op een digitale Groene Kaart


6 november 2012

RV 12.0085 Bomenverordening

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6-8 november 2012,

BESLUIT:

2.1 als volgt te wijzigen:

1. Het bevoegd gezag stelt een Groene Kaart vast. De Groene Kaart is digitaal raadpleegbaar en wordt geacht zoveel mogelijk de meest actuele situatie weer te geven.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Jan Thijs Leeuwrik Nieborg (GroenLinks)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)
Timo Gubbens (D66)
Julian van der Kraats (SP)

Toelichting:
De Groene Kaart kan in zijn huidige vorm nog niet vastgesteld worden, aangezien deze, zoals in de inspraak is gebleken, onvolledig is en fouten bevat. Vaststelling om de 4 jaar is een lange periode. Gebleken fouten of omissies zouden dan pas over 4 jaar kunnen worden gecorrigeerd.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, SP, PvdA, Christen Unie

Tegen

VVD, CDA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer