Amen­dement: Kapver­gunning bomen van 10 cm dikte


6 november 2012

RV 12.0085, Bomenverordening

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6-8 november 2012,

BESLUIT:

In artikelen 1a en 3.2

  • 20 cm te veranderen in 10 cm

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Jan Thijs Leeuwrik Nieborg (GroenLinks)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)
Julian van der Kraats (SP)

Toelichting:
De bomenverordening maakt geen onderscheid tussen boomsoorten. Een eik bijvoorbeeld groeit langzamer dan bijvoorbeeld een populier. Sommige boomsoorten zijn door hun langzame groei de eerste 30 en 50 jaar van hun bestaan vogelvrij, omdat zij de vergunningsplichtige dikte van 20 cm pas zo laat bereiken. De huidige norm (10 cm) heeft nooit bezwaren opgeleverd met de kapvergunning en kan juist daarmee gewoon worden aangehouden. Vermindering van regelgeving moet op andere wijzen worden nagestreefd dan het vogelvrij verklaren van bomen onder de 20 cm.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GroenLinks, SP, Christen Unie

Tegen

CDA, VVD, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Ontmoedigingsbeleid niet-afbreekbare ballonnen

Lees verder

Amendement: Bomen op een digitale Groene Kaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer