Motie: Ontmoe­di­gings­beleid niet-afbreekbare ballonnen


11 oktober 2012

RV 12.0038 Ballonnen bij evenementen

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 oktober 2012,

Constaterende dat:

 • bij feestelijke evenementen geregeld ballonnen worden opgelaten.

Overwegende dat:

 • deze ballonnen, en dan met name met plastic touwtjes, in het milieu terechtkomen;
 • vogels en (zee)dieren de ballonresten vaak als voedsel zien, waardoor ze sterven;
 • vogels de touwtjes gebruiken als nestmateriaal, waardoor ze vaak verstrikt raken.

Verzoekt het college:

 • Bij evenementen en festiviteiten het oplaten van niet-afbreekbare ballonnen en ballonnen met plastic touwtjes te ontmoedigen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)

Toelichting: Voorbeeld: 1-2% van de Noordse Stormvogels bleek ballonresten in hun maag te hebben. Ook bij andere vogels is dit een bekend verschijnsel.

Stichting De Noordzee telt al 10 jaar afval op Nederlandse stranden.

 • De resultaten worden gebruikt binnen het OSPAR Beach Litter Monitoring programma. Dit wordt op 55 stranden uitgevoerd, van Spanje tot Zweden.
 • Op afgelegen, NIET toeristische stranden wordt afval geteld. Het afval dat geteld wordt is aangespoeld op het strand uit zee. Dit vormt een afspiegeling van de hoeveelheid afval in de Noordzee.
 • In Nederland worden op 4 stranden 4x per jaar afval geteld. 16 metingen per jaar.
 • Gemiddeld aantal ballonresten gevonden op Nederlandse stranden, afgelopen 10 jaar.
 • Record is 84 ballonnen op 100 meter (Terschelling 2011).
 • Opvallend is dat vanaf 2005 het aantal ballonnen op het strand stijgt.
 • Vooral de plastic lintjes worden veel gevonden.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, GroenLinks

Tegen

CDA, Christen Unie, SP

Lees onze andere moties

Motie: Geen auto's op onze stoep!

Lees verder

Amendement: Kapvergunning bomen van 10 cm dikte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer