Motie: Bedrijven Bio Science Park


9 juli 2014

RV: 14.0070 Kaderbrief programmabegroting 2015
Ruimte voor bedrijven die alternatieven voor dierproeven ontwikkelen op het Bio Science Park
M140070/7

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 10 juli 2014,

Constaterende dat:

  • het Bio Science Park in Leiden een goede internationale reputatie heeft op het gebied van Life Sciences,
  • enkele van de (moeder)bedrijven onderzoek doen met gebruikmaking van proeven op dieren.

Overwegende dat:

  • de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van alle dieren op haar grondgebied;
  • dierproeven – per definitie – de intrinsieke waarde van het dier aantasten en vaak ernstig lijden of de dood tot gevolg hebben;
  • op het Bio Science Park zich ook bedrijven bevinden, die technieken ontwikkelen die dierproeven overbodig maken*;
  • Leiden een innovatieve gemeente wil zijn met internationale uitstraling;
  • een Bio Science Park dat ook gespecialiseerd is in het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven uniek in de wereld zou zijn.

Verzoekt het college:

  • bij het scouten van bedrijven voor het Bio Science Park zich in te spannen om bedrijven te benaderen die alternatieven ontwikkelen voor dierproeven;
  • bij de verdere profilering van Leiden als innovatieve en duurzame gemeente een dergelijke ontwikkeling van Bio Science Park te overwegen;
  • de raad hierover binnen 1 jaar te informeren.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Alexandra van den Berg (SP)
Ashley North (GL)


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP, D66, PvdA

Tegen

CDA, Christen Unie, VVD

Lees onze andere moties

Motie: Herplanten struiken. Bomen ontzien bij werkzaamheden

Lees verder

Amendement: Verlenen van beschikking individuele jeugdhulpvoorziening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer