Motie: Stads­landbouw in Leiden


26 april 2012

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 maart 2012,

Overwegende dat:

 • stadslandbouw – dat is de productie van groente en fruit in moestuinen, parken en achtertuintjes in en rond de stad voor de consumptie door bewoners;
 • stadslandbouw kan bestaan uit bijvoorbeeld eetbaar groen in de stad, plukfruit in parken en bij scholen, tuinen aanleggen op tijdelijk braakliggende gronden;
 • dit in Leiden al op kleine schaal gebeurt op initiatief van Leiden Goes Nuts;
 • stadslandbouw een manier is om burgers in de stad dichter bij de oorsprong van hun voedsel te brengen;
 • stadslandbouw een middel is om de opwarming in steden door klimaatverandering te temperen;
 • stadslandbouw zorgt voor gezelligheid en sociale contacten;
 • stadslandbouw bijdraagt aan sociale cohesie, gezondheid en welzijn;
 • verschillende gemeenten in Nederland al actief bezig zijn met stadslandbouw (Almere, Amsterdam, Culemborg, Eindhoven en Meppel).

Verzoekt het college:

 • binnen een half jaar te komen met een voorstel voor de ontwikkeling van stadslandbouw in Leiden.

Waarbij het van belang is dat:

 • stadslandbouw op wijkniveau op initiatief van burgers of gemeente via interactieve beleidsvorming tot stand komt;
 • stadslandbouw via burgerparticipatie in stand wordt gehouden;

Jan Thijs Leeuwrik Nieborg (GroenLinks)
Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

CDA, Christen Unie, D66, SP, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer