Motie: Uitstel aanleg Ringweg Oost


28 juni 2011

RV 11.0047 Perspectiefnota 2012-2015
Aankopen Ringweg Oost

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 juni 2011,

Constaterende dat:

  • het overleg over de aanleg van de Ringweg Oost in een impasse verkeert.

Overwegende dat:

  • Leiden, gezien de bezuinigingsopgave, zeer kostenbewust dient om te gaan met mogelijke aankopen van grond en water ten behoeve van de Ringweg Oost.

Verzoekt het college:

  • aankopen voor de Ringweg Oost kritisch te beoordelen op mogelijkheden tot wederverkoop en eventuele waardedaling, rekening houdend met de situatie dat de Ringweg Oost niet zal worden aangelegd, of voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld.

en gaat over tot de orde van de dag.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

D66, SP, PvdA, Christen Unie, VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Geen valkeniers bij meeuwenoverlast

Lees verder

Motie: Preventieve maatregelen wateroverlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer