Motie: Geen valke­niers bij meeu­wen­overlast


31 maart 2011

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 31 maart 2011,

Constaterende dat:

  • de Raad heeft ingestemd met het budget voor het programma Schoon, Heel en Veilig;
  • binnen dit programma een bedrag is opgenomen voor de bestrijding van meeuwenoverlast en een plan van aanpak is opgesteld.

Overwegende dat:

  • een van de maatregelen uit het plan van aanpak de inzet van valkeniers betreft die gedurende het ophalen van afval, roofvogels inzetten om meeuwen te verhinderen vuilniszakken open te pikken;
  • deze maatregel de oorzaak niet aanpakt, te weten vuilniszakken en zwerfvuil op straat;
  • voor deze inzet van valken in 4 jaar tijd 640.000 euro is begroot, zijnde ca. tweederde van het totale budget (930.000 euro);
  • de effectiviteit van de inzet van valkeniers twijfelachtig is;
  • de gemeente Leiden zorgvuldig met publieke middelen moet omgaan.

Verzoekt het college:

  • geen valkeniers in te zetten bij de bestrijding van meeuwenoverlast;
  • de vrijgekomen middelen te betrekken bij het beleidsvoornemen om ondergrondse afvalcontainers te plaatsen, en de raad daarover te informeren.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren
Margreet van Wijk, VVD
Jan Thijs Leeuwrik Nieborg, Groenlinks
Tjeerd Scheffer, PvdA
Daan Sloos, Leefbaar Leiden
Eli de Graaf. Stadspartij Leiden Ontzet
Julian van de Kraats, SP


Status

Aangenomen

Voor

VVD, PvdA, GroenLinks, SP

Tegen

CDA, D66, Christen Unie

Lees onze andere moties

Motie: Voortbestaan Natuureducatieprogramma Bewaarde Land

Lees verder

Motie: Uitstel aanleg Ringweg Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer