Motie: Voort­be­staan Natuur­edu­ca­tie­pro­gramma Bewaarde Land


10 maart 2011

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2011,

Constaterende dat:

  • In de Participatienota wordt voorgesteld tot de versnelde afbouw van WiW- en ID-banen met 25% per jaar te beginnen in 2012;
  • Een van de WiW-banen de functie betreft van de co√∂rdinator van het natuureducatie Het Bewaarde Land.

Overwegende dat:

  • dit programma sinds 16 jaar per jaar voor meer dan 600 kinderen in de basisschoolleeftijd een hoog gewaardeerd, driedaagse programma verzorgt, voor 20 verschillende scholen uit de regio, waarvan de helft uit Leiden;
  • Het Bewaarde Land reeds, met grote moeite, voor 60% (14.000 euro) zelf de activiteiten financiert, uit sponsorbijdragen en vrijwillige giften van particulieren;
  • Het Bewaarde Land wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die echter voor de co√∂rdinatie, opleiding, opleiding afhankelijk zijn van een betaalde kracht;
  • met de opheffing van deze functie daarom het voortbestaan van een uniek programma in gevaar komt
  • er een groot draagvlak is om het het Bewaarde Land te laten voortbestaan, getuige ruim 1.500 ondertekenaars van de petitie Red het Bewaarde Land in Meijendel.

Verzoekt het college:

  • een definitieve oplossing te vinden om het natuureducatieprogramma Bewaarde Land te laten voortbestaan;
  • mogelijkheden te onderzoeken tot een regionale oplossing, bijvoorbeeld binnen Holland Rijnland, met bijdragen van deelnemende gemeente, die naar rato (aantallen leerlingen) bijdragen aan de kosten
  • en belanghebbende bedrijven en organisaties te betrekken bij de financiering, zoals Dunea Duin en Water

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
GroenLinks, PvdA, D66, SLO


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, D66, CDA, SP

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie: Natuur- en milieueducatie moet blijven

Lees verder

Motie: Geen valkeniers bij meeuwenoverlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer