Bomenkap blijft een probleem

​Bomenkap blijft een probleem. Er is veel onduidelijkheid over het beleid rondom bomenkap in leiden. Vrijdag de 13e januari 2017 stond de gemeente weer negatief in de pers.

De Partij voor de Dieren heeft vragen aan het college gesteld over het bomenkapbeleid.