Attentie! Afval­pre­ventie!


19 maart 2018

Goed nieuws voor de Gemeente Leiden:

Naar aanleiding van de ingediende motie Aandacht voor Afvalpreventie, gaat Leiden een afvalpreventieplan opstellen.

Er komt een afvalpreventieplan dat uit de volgende punten bestaat:

  • Maatregelen om burgers bewuster te maken van het belang van afvalpreventie en -scheiding (bijvoorbeeld via de 100-100-100-challenge);
  • Maatregelen om bekendheid van mogelijkheden voor afvalpreventie te vergroten (bijvoorbeeld door aan te haken bij relevante initiatieven zoals de twee Verpakkingsvrije Winkels in Leiden, de Plastic Soup Foundation of de Zero-Waste-beweging)
  • Concrete en meetbare doelen gericht op afvalpreventie en bewustwording op te stellen;

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief