Fijn­stof­uit­stoot door houtstook


18 februari 2021

Volgens (een nieuwe rekenmethode van) het RIVM is houtstook de oorzaak van 23 procent van de uitstoot van fijnstof in Nederland. Daarmee is de houtstook de grootste bron van fijnstofuitstoot, groter dan het wegverkeer. Met name mensen met luchtwegproblemen ondervinden last van houtstook.

Wij willen graag weten of het college bereid is te onderzoeken welke maatregelen in Leiden genomen kunnen worden om de uitstoof van fijnstof doorhoutstook te verminderen of te beperken, en stelden daarom Schriftelijke Vragen.