Schrif­te­lijke Vragen: Fijn­stof­uit­stoot door hout­ka­chels en open haarden


Indiendatum: 16 feb. 2021

Uit de nieuwe rekenmethode van het RIVM blijkt dat houtstook de oorzaak is van 23 procent van de uitstoot van fijnstof in Nederland. Daarmee is de houtstook de grootste bron van fijnstofuitstoot, groter dan het wegverkeer. Met name mensen met luchtwegproblemen ondervinden last van houtstook.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van der Kaap (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Kent het college deze nieuwe cijfers van het RIVM?

2. Is het college bereid om te onderzoeken welke maatregelen er in Leiden genomen kunnen worden om de uitstoot van fijnstof door houtstook te verminderen, dan wel houtstook te beperken? Zo nee, waarom niet.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de zorgplicht van de overheid, gebaseerd op artikel 21 van de Grondwet, vraagt om maatregelen om het leefmilieu van haar inwoners te beschermen? Zo ja, welke maatregelen denkt het college te kunnen nemen? Zo nee, waarom niet.

4. Is het college bereidt om te onderzoeken of de milieuzone, zoals we die kennen in de Leidse binnenstad, ook van toepassing te laten zijn op de uitstoot van fijnstof door houtstook, die immers groter blijkt te zijn dan die van het verkeer? Zo nee, waarom niet.

5. Nu Leiden het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend, moet het college dan ook niet haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de lucht voor haar inwoners zo schoon mogelijk is?

6. Is een lokaal stookverbod mogelijk als er een stookalert wordt afgegeven door het RIVM? Zo ja, is het college dan bereid dit te doen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer