Schrif­te­lijke Vragen: Plastic vervuiling van Leidse openbare ruimte door afbre­kende borstel­haren


Indiendatum: 16 feb. 2021

Na de ijspret van afgelopen dagen, lijkt er een nieuw plastic drama te zijn ontstaan in de Leidse openbare ruimte: van de borstels waarmee de fietspaden sneeuwvrij gemaakt worden, breken masssaal de plastic borstelharen af. De afgebroken plastic borstelharen blijven achter op het pad en belanden in het milieu. Inmiddels zijn de afgebroken plastic borstelharen in heel Leiden aangetroffen.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van orde, stelt lid Van Schaik (Partij voor de Dieren) de volgende vragen over plastic vervuiling door afbrekende borstelharen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

1. Is het college ervan op de hoogte dat de borstels die worden gebruikt om fietspaden sneeuwvrij te vegen, massaal afbreken en in het milieu terecht komen?

2. Op welke wegen en fietspaden zijn de borstels waarvan nu blijkt dat de borstelharen afbreken, ingezet? Hoeveel kilometer weg en fietspad is geborsteld met deze borstels?

3. Waarom is voor deze borstels gekozen? Hoe lang zijn deze borstels al in gebruik? Hoeveel borstels heeft de gemeente in bezit? Hoe lang zou zo’n borstel mee moeten gaan?

4. Hoe en wanneer gaat het college de ontstane plastic vervuiling opruimen?

5. Is het college bereid de leverancier van deze borstels aan te spreken op de afbrekende borstelharen? Is het college bereid de kosten van het opruimen van de plastic vervuiling, te verhalen op de leverancier van de borstels?

6. In een tweet (zie screenshot hieronder) geeft de gemeente aan dat de borstels normaal gesproken afslijten in plaats van afbreken. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat ook het afslijten van de borstels slecht is voor het milieu, zo niet slechter dan het afbreken van de borstels, omdat er bij het afslijten van de borstels microplastics in het milieu terecht komen?

7. Is het college bereid om het gebruik van deze borstels per direct te stoppen? Is het college bereid om per direct te zorgen voor een alternatief, van duurzaam materiaal, dat niet in het milieu terecht komt?

Dit is niet de eerste keer dat er plastic vervuiling optreedt door het gebruik van plastics in de openbare ruimte (denk bijvoorbeeld aan de Netlon kunststofmatjes op de Lammermarkt en vervuiling door het loslatende doek aan de Morspoort).

8. Is het college bereid om kritisch te kijken naar het gebruik van materialen in de openbare ruimte en een plan te maken voor het, zoveel mogelijk, uitfaseren van plastics en andere niet-duurzame materialen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer