Mili­eu­ver­vuiling door zinkende boten


8 februari 2021

Vandaag, 8 februari 2021, stelden wij Schriftelijke Vragen over de milieuvervuiling die zinkende boten in Leiden aanrichten.

Op 5 februari 2021 zonk namelijk een kajuitjacht waardoor honderden liters dieselolie in het water van de Oude Vest zijn gelekt. Er is geprobeerd om de dieselolie uit het water te halen en verspreiding te voorkomen, maar alsnog dreef de olie tegen de middag al bij het Galgewater. De olie vervuilt het water, blijft plakken aan kademuren en aan de veren van watervogels.

Helaas is dit niet het eerste incident waarbij een gezonken boot zorgt voor milieuvervuiling. Zo’n 1,5 jaar geleden zonk een schip aan de Oranjegracht waarbij olie in het water is gekomen. Ook stelden wij recent nog vragen over milieuvervuiling door zinkende boten in de illegale haven aan de Potgieterlaan.

De Partij voor de Dieren vindt dat het college meer moet doen om milieuvervuiling door zinkende schepen te voorkomen en daarom stelt het lid Van Schaik (Partij voor de Dieren), op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over het voorkomen van milieuvervuiling door zinkende boten.