Morspoort­garage onnodig


9 februari 2010

De Partij voor de Dieren heeft gedurende twee weken het aantal geparkeerde auto's geteld op het parkeerterrein Morspoort op verschillende momenten van de dag. Gemiddeld staan er slechts 28 auto's op het terrein, terwijl er plaats is voor maar liefst 83 auto's. Dat betekent een gemiddelde bezetting van 35%.

Zelfs op de drukste tijdstippen van de week, de donderdagavonden en zaterdagen was er nog plaats voor tientallen auto's.

De Partij voor de Dieren heeft daarom grote twijfel bij het nut en de noodzaak van een grote parkeergarage van 450 plaatsen die het huidige terrein zou moeten gaan vervangen. Tijdens de commissievergadering Ruimte & Bereikbaarheid van 9 februari heeft Estefania Pampin Zuidmeer, kandidaat nummer 2 voor de Gemeenteraadsverkiezingen en wijkbewoonster van de aan het parkeerterrein grenzende wijk Transvaal, het rapport aangeboden aan de voorzitter van de commissie mevrouw C. Broeyer.

Overhandiging van het rapport door Estefanía Pampin Zuidmeer (links) aan Mw. Broeyer

Het is de Partij voor de Dieren absoluut niet duidelijk waarom deze garage er moet komen als onderzoek aantoont dat het terrein nooit maximaal wordt benut. Verder zouden er 36 bomen voor moeten wijken. Het stadsbestuur is ook nog eens van plan 6 tot 10 miljoen euro uit te geven aan een tijdelijke parkeergarage waar geen behoefte aan is. Het geld zou beter kunnen worden besteed aan uitbreiding van groen in en om de stad om dieren en mensen ruimte te geven.

Het huidige Morspoortterrein.

De Partij voor de Dieren stelt zich kritisch op tegen de bouw van parkeergarages en stelt dat eerst bestaande capaciteit moet worden benut. Het parkeerterrein van voetbalvereniging UVS Leiden staat helemaal leeg. Een pendeldienst van UVS naar de binnenstad zou een veel betere oplossing zijn voor mensen die Leiden vanaf het noorden benaderen, volgens de Partij voor de Dieren.

Daarom stelt de Partij voor de Dieren voor, de aanbesteding van de werkzaamheden uit te stellen tot na de verkiezingen van 3 maart aanstaande.

Gerelateerd nieuws

Lezing amazonedeskundige

Op woensdag 17 februari 2010 geeft de wereldberoemde bioloog en natuurbeschermer Marc van Roosmalen een lezing ter gelegenh...

Lees verder