Opvang vluch­te­lingen Oekraïne


Oproep aan het college

27 februari 2022

Statement voor opvang vluchtelingen Oekraïne

Oekraïne wordt sinds woensdagnacht aangevallen door Rusland. Russische troepen zijn het land met geweld binnengedrongen. De Oekraïense bevolking is verzeild geraakt in een nutteloze en desastreuse oorlog. Inmiddels zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld. Op zoek naar een veilige plek.

Wij spreken ons daarom uit voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Uit solidariteit voor al die mensen, jong en oud, die tegen hun wil huis en haard hebben moeten verlaten. Laten we hen helpen. Door ze in Leiden een veilige plek te geven. En met elkaar gastvrij zijn voor Oekraïense vluchtelingen.

Wij zijn, als Stad van de Vluchtelingen, bereid om in Leiden vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en roepen het college van burgemeester en wethouders op om deze bereidheid kenbaar te maken bij het kabinet.

Vahit Köroǧlu, Fractievoorzitter D66 Leiden
Martine van Schaik, Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Leiden
Abdelhaq Jermoumi, Fractievoorzitter Partij van de Arbeid Leiden
Anandkoemar Jitan, Fractievoorzitter Leiden Participeert
Rembrandt Rowaan, Fractievoorzitter GroenLinks Leiden
Antoine Teeuwen, Fractievoorzitter SP Leiden
Maarten Kersten, Fractievoorzitter Partij Sleutelstad
Pieter Krol, Fractievoorzitter ChristenUnie Leiden
Joost Bleijie, Fractievoorzitter CDA Leiden
Marcel Terlouw, Fractievoorzitter Fractie Marcel Terlouw