Salami in de Oost­vliet­polder


Opinie­ar­tikel Martine van Schaik en Harbert van der Kaap

18 februari 2022

Salami in de Oostvlietpolder

Waartoe dient de natuur in en om Leiden? Wat is het nut van onze parken? De polders? Als het aan D66 ligt: om in te recreëren. Wat heb je immers aan groen als je er niet kunt sporten, joggen of fietsen? In het Roomburgerpark moest en zou een hockeyveld komen, in het natuurpark Cronesteyn zietde wethouder geen bezwaren tegen een discgolfbaan. En nu komt de D66 fractie met de volgende aanslag: extrawandelpaden en een luchtbrug in de ongerepte Oostvlietpolder.

Want het blijft natuurlijk niet bij slechts een wandelpad. Al snel komt het eerste verzoek om een picknickplek langs het pad, en een paar prullenbakken. Vervolgens wordt gevraagd om een ligveldje en verlichting zodat je ook ’s avonds de natuur kunt beleven. Daarna moeten er extra parkeerplaatsen komen natuurlijk, want dan kunnen we met de auto de natuur in.

Deze aanpak waarbij de natuur beetje bij beetje wordtgeclaimd voor wat anders, is zo gangbaar dat er zelfs een naam voor is: de salami-tactiek. En de salami-tactiek leidt ertoe dat natuurwaarde van de OVP verschuift naar recreatiewaarde. De Oostvlietpolder als pretpark, als groen decor voor de recreant.

De Partij voor de Dieren kijkt er anders tegenaan en heeft andere oplossingen. De natuur heeft een waarde op zichzelf, en is er niet voor het vermaak van de mens. Tast hetweidevogelgebied in de OVP niet verder aan, maar verhoog de grondwaterstand zodat een echt plas-drasgebied ontstaat. Nederland heeft hier een grote verantwoordelijkheid want maar liefst 90% van de West-Europese populatie van de grutto leeft in ons land.

Natuurlijk moeten mensen kunnen recreëren. Groen maakt gelukkig en gezond, zoals vele onderzoeken aantonen. Daarom zien wij de oplossing dichtbij: vergroen de wijken radicaal zodat je niet meer naar de natuur hoeft, maar de natuur naar ons toe komt.

De Oostvlietpolder heeft tot nu toe meerdere gevaren van zich weten af te houden. Er kwam geen bedrijventerrein (nee, ook geen ‘groen’ bedrijventerrein zoals GroenLinks dan maar compromiste) en er wordt, tot spijt van de VVD, nog niet gewoond. Is de OVP ook bestand tegen de salami-tactiek van D66? Staan we toe dat de laatste groene polder van Leiden beetje bij beetje opgesnoept wordt door de verdichtende stad?

Martine van Schaik en Harbert van de Kaap

Gemeenteraadsleden voor de Partij voor de Dieren in Leiden

Februari 2022

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Verbeter de wereld, begin in Leiden

Onze lijsttrekker Martine van Schaik presenteert vandaag het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren Leiden: ‘Verbe...

Lees verder

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Statement voor opvang vluchtelingen Oekraïne Oekraïne wordt sinds woensdagnacht aangevallen door Rusland. Russische troepen z...

Lees verder