Verbeter de wereld, begin in Leiden


Lees nu ons verkie­zings­pro­gramma

24 januari 2022

Onze lijsttrekker Martine van Schaik presenteert vandaag het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren Leiden: ‘Verbeter de wereld, begin in Leiden’. De Partij voor de Dieren zet in op 5 zetels en wil in het nieuwe stadsbestuur de wethouder voor Stadsnatuur en Biodiversiteit leveren.

Lijsttrekker en fractievoorzitter Martine van Schaik: ”Leiden loopt aan tegen de grenzen van haar groei. We kunnen simpelweg niet oneindig groeien binnen onze eindige stad. Door de grenzeloze ambities van het gemeentebestuur worden onze parken aangetast, verliezen we stadsnatuur en worden er veel te veel bomen gekapt. Kunnen we het tij nog keren? Ja, dat kan! Als we afstappen van het groeidenken en kiezen voor dingen die er echt toe doen: zorg voor de natuur, voor dieren en voor elkaar.”

Aanpak wooncrisis
De afgelopen vier jaar iser vooral gekozen voor bouwen, bouwen, bouwen als oplossing voor de wooncrisis en dan liefst ook nog onbelemmerd de hoogte in. De Partij voor de Dieren wil daar paal en perk aan stellen. Ten eerste willen we ervoor zorgen dat de woningmarkt niet meer ten prooi valt aan beleggers. Wonen is een recht, geen verdienmodel. Ten tweede willen we, áls er gebouwd wordt, alleen bouwen als dat klimaatneutraal en natuurinclusief kan, en past in de wijk. Bouwplannen moeten groen toevoegen, bijvoorbeeld door groene daken en verticale tuinen. We streven naar de internationale norm van 75 m2 per inwoner.

Koester stadsnatuur!
De Leidse natuur moet veel beter beschermd worden. Parken zijn van grote waarde voor mens en dier en moeten een beschermde status krijgen. De Partij voor de Dieren zet vol in op het versterken en uitbreiden van de stadsnatuur. Een gezonde, duurzame stad is een groene stad.

Wij kiezen voor vergroenen, vergroenen, vergroenen.

Samen met bewoners
Van Schaik: “Bewoners moesten de afgelopen jaren te vaak in actie komen om het gemeentebestuur tot de orde te roepen, of het nu was tegen de megatorens van Lead, of tegen het hockeyveld in het Roomburgerpark. De Partij voor de Dieren wil dat participatie weer écht samenwerken wordt. We moeten geen plannen maken voor, maar met inwoners.

Hou vast aan je idealen!
De partij voor de Dieren is sinds 2010 vertegenwoordigd in de Leidse gemeenteraad en groeide in 2018 naar 3 zetels. De Partij voor de Dieren zit in de lift, zowel bij de Tweede Kamerverkiezingen als in de recente peilingen staat de partij op winst. Van Schaik: “Steeds meer mensen weten dat wij geen concessies doen als het gaat om dieren, natuur en milieu. Wij houden vast aan onze idealen! De Partij voor de Dieren is al twaalf jaar het groene anker in de Leidse gemeenteraad. We hebben een prachtige kandidatenlijst van ervaren raadsleden en nieuw politiek talent. En ook de komende 4 jaar willen we ons weer volop inzetten om onze stad groener, duurzamer en diervriendelijker te maken. Dat kunnen we doen met jouw steun op 16 maart!”

Gerelateerd nieuws

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zondagmiddag 30 januari om 16.00 uur organiseren wij een online nieuwjaarsbijeenkomst. Graag heffen we dan het glas met u...

Lees verder

Salami in de Oostvlietpolder

Salami in de Oostvlietpolder Waartoe dient de natuur in en om Leiden? Wat is het nut van onze parken? De polders? Als het ...

Lees verder