Partij voor de Dieren dient motie van treurnis in


19 december 2017

Partij voor de Dieren dient motie van treurnis in.

De Raad had een groot aantal inpassingswensen voor de Rijnlandroute. Een deel daarvan bleek niet realiseerbaar, mede door uitblijven van steun van de Provincie en het Rijk. Een aantal wel daarvan zijn overgebleven, die met name tegemoetkomen aan de leefbaarheid van de Stevenshof, die pal aan de nieuwe snelweg komt te liggen. Het ging om o.a. horizontale geluidsschermen, geluidsisolerende wanden, en een verlengde boortunnel.

Hiervoor was 3 miljoen gereserveerd, maar, zo bleek, dit geld werd bij de gemeente niet goed bewaakt, het werd aan iets anders uitgeven.

Het college informeerde de raad niet, ook niet nadat daar nadrukkelijk om werd gevraagd. De wethouder heeft in de commissie erkend dat er fouten zijn gemaakt, en maakt ook haar excuses over het feit dat de raad niet werd geïnformeerd. Voor alle partijen was de kous daarmee af, maar de Partij voor de Dieren vond dat niet genoeg en vroeg alle partijen in de raad, hun treurnis over de handelswijze van het college uit te spreken. Daarin werden we alleen gesteund door Leefbaar Leiden. De motie is hier te lezen.