Partij voor de Dieren Leiden wil kinder­bur­ge­meester


17 januari 2022

De Partij voor de Dieren houdt een online petitie onder basisschoolleerlingen om te kijken of zij een kinderburgemeester willen. Op maandagochtend 17 januari hebben alle Leidse basisscholen het verzoek ontvangen om hun leerlingen te vragen om de petitie te ondertekenen. Duo-raadslid Malcolm Jones zal de petitie op 4 februari aan de wethouder overhandigen ter afsluiting van de ‘Week van het Vergeten Kind’. Jones: “Kinderen moeten nog hun hele leven mee op onze planeet. Deze kinderpetitie is een geweldige kans om hen een stem te geven in de gemeentelijke besluitvorming.”

Volgens artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag moeten kinderen mee kunnen praten over wat er met hen gebeurt. De kinderburgemeester, waarbij een kind advies geeft aan de gemeente, is een middel om dit doel te behalen. Naast dat het de jeugdparticipatie verhoogt, heeft het ook een pedagogische waarde, doordat kinderen kennismaken met de gemeentepolitiek en democratische processen zoals verkiezingen. Op dit moment kent Nederland 87 kinderburgemeesters.

Leiden heeft al jeugdadviesraden, maar daarvoor worden kinderen niet democratisch gekozen. Met een kinderburgemeester kunnen kinderen jaarlijks hun stem laten horen via verkiezingen. Jones: “Wij vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen beslissen. Ik hoop dat de kinderburgemeester een frisse wind laat waaien door ons huidige politieke klimaat. Daarnaast heeft het een sterke symbolische waarde, omdat het toont dat kinderen volwaardig deel uitmaken van onze maatschappij. Nu de gevolgen van de pandemie op de jeugd steeds duidelijker worden, is het belangrijk dat kinderen iets kunnen ervaren dat ze bekrachtigt.”

Wethouder Paul Dirkse (Kennis, onderwijs, sport en financiën) vindt dat de keuze voor het aanstellen van een kinderburgemeester bij de Leidse kinderen moet liggen. Daarom stelde hij een petitie voor: bij minstens 100 kinderstemmen staat Dirkse positief tegenover een kinderburgemeester.

Luister hier naar een interview met Malcolm Jones: https://soundcloud.app.goo.gl/...

Gerelateerd nieuws

Dierenleed in de Merenwijk

Op 2 december ontvingen wij melding van twee ernstige vormen van dierenmishandeling en dierenleed in de Merenwijk. Toen we da...

Lees verder

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zondagmiddag 30 januari om 16.00 uur organiseren wij een online nieuwjaarsbijeenkomst. Graag heffen we dan het glas met u...

Lees verder