Problemen bij parti­ci­patie disc­golfbaan Crone­steyn


13 oktober 2021

Er leven veel zorgen over de plannen voor de aanleg van een disc golfbaan in polderpark Cronesteyn. De aanleg van een disc golfbaan gaat naar verwachting ten koste van kwetsbare natuur, verstoort het het leefgebied van in het wild levende dieren en gaat het ten koste van de rust in het park.

De initiatiefnemers van de disc golfbaan hebben, onder voorwaarden, een subsidie van de gemeente toegekend gekregen van ruim 32.000 euro. Eén van die voorwaarden is het doorlopen van een participatietraject.

De raad ontving vandaag (11 oktober) een brief met verontrustende geluiden over het inmiddels opgestarte participatieproces. Zo schrijven de disc golf initiatiefnemers in hun participatie-uitnodiging: ‘Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u geen vragen en/of bedenkingen heeft, er geen verdere informatie gewenst is betreft de realisatie en u net als ons niet kan wachten tot de course is gerealiseerd’. De Partij voor de Dieren ziet hierin niet de open houding die bij participatie hoort en evenmin echte nieuwsgierigheid naar eventuele input van anderen. Daarnaast wordt in de ontvangen brief gesignaleerd dat niet vanuit alle relevante beleidsterreinen input is meegenomen bij de totstandkoming van de disc golfplannen. Ook zou de besluitvorming over de disc golfbaan al ‘in kannen en kruiken’ zijn.

Wij stelden daarom Schriftelijke Vragen.