Schrif­te­lijke Vragen: Problemen bij parti­ci­patie Disc­golfbaan Crone­steyn


Indiendatum: okt. 2021

Er leven veel zorgen over de plannen voor de aanleg van een disc golfbaan in polderpark Cronesteyn. De aanleg van een disc golfbaan gaat naar verwachting ten koste van kwetsbare natuur, verstoort het het leefgebied van in het wild levende dieren en gaat het ten koste van de rust in het park.

De initiatiefnemers van de disc golfbaan hebben, onder voorwaarden, een subsidie van de gemeente toegekend gekregen van ruim EUR32.000. Een van die voorwaarden is het doorlopen van een participatietraject (als onderdeel van de omgevingsvergunning). In antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren gaf het college aan om bereid te zijn om de disc golf initiatiefnemers te ondersteunen bij het vormgeven van dit participatietraject.

De raad ontving vandaag (11 oktober) een brief met verontrustende geluiden over het inmiddels opgestarte participatieproces. Zo schrijven de disc golf initiatiefnemers in hun participatie-uitnodiging: ‘Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u geen vragen en/of bedenkingen heeft, er geen verdere informatie gewenst is betreft de realisatie en u net als ons niet kan wachten tot de course is gerealiseerd’. De Partij voor de Dieren ziet hierin niet de open houding die bij participatie hoort en evenmin echte nieuwsgierigheid naar eventuele input van anderen. Daarnaast wordt in de ontvangen brief gesignaleerd dat niet vanuit alle relevante beleidsterreinen input is meegenomen bij de totstandkoming van de disc golfplannen. Ook zou de besluitvorming over de disc golfbaan al ‘in kannen en kruiken’ zijn.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (PvdD) de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over problemen bij de participatie bij de planontwikkeling van een discgolfbaan in polderpark Cronesteyn:

1. Heeft het college al ondersteuning geboden aan de disc golf initiatiefnemers bij het goed inrichten van het participatieproces? Zo ja, hoe is dit ontvangen en welke ondersteuning is er daadwerkelijk geboden? Zo nee, waarom niet?

2. De disc golf initiatiefnemers stellen dat als genodigden voor de participatie niet tijdig reageren, zij ervan uitgaan dat deze mensen geen bezwaar hebben. Wat vindt het college van deze werkwijze? Ziet het college hierin een open en nieuwsgierige houding naar de input van andere belanghebbenden?

3. Herkent het college de beschrijving in de ontvangen brief dat niet vanuit alle relevante beleidsterreinen voldoende input op de plannen mogelijk is geweest? Zo ja, hoe gaat het college dit rechtzetten?

4. Vanuit welke beleidsterreinen is input gegeven op het disc golf plan? Is dit voornamelijk vanuit sport gebeurd, of ook vanuit het beleidsterrein natuur/ groen?

5. Klopt het dat het besluit over de aanleg van de disc golfbaan al ‘in kannen en kruiken’ is en dat het dus aangelegd gaat worden? Zo ja, hoe kan dat terwijl het participatieproces nog amper is gestart en zelfs in deze fase al problemen kent? Zo nee, kan het college ondubbelzinnig bevestigen dat het besluit nog niet genomen is en dat er dus ook een reële mogelijkheid is dat het project niet doorgaat?

6. Is het college bereid om de regie van het participatieproces van initiatiefnemers over te nemen? Zo ja, hoe gaat het college ervoor zorgen dat het vertrouwen in de participatie wordt hersteld? Wat zijn te verwachten kosten van het overnemen van de regie van het participatieproces? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Nieuwe ecologische fouten op het Leiden Bio Science Park

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Te weinig participatie en te veel kunstgras bij het speelveldje aan het Ronnie Biermanpad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer