Raads­ver­ga­dering 30 November Bijdrage Warm­te­visie


1 december 2017

Dick de Vos sprak op 30 November de Gemeentreaad toe. De Partij voor de Dieren heeft een duidelijke kijk op Aardgas, Houtstook, en de Warmterotonde

Eindelijk was die daar dan: de Warmtevisie. Partij voor de Dieren werd van veel daarin genoemde onderwerpen werden wij warm. Enkele zaken wil zij aanscherpen en corrigeren. Deze avond zijn drie moties ingediend. Dick de Vos heeft de moties toegelicht.