Bijdrage Warm­te­visie


1 december 2017

Voorzitter,


Warmtevisie
Eindelijk was die daar dan: de Warmtevisie.
Van veel daarin genoemde onderwerpen werden wij warm.
Enkele zaken willen wij aanscherpen en corrigeren. Ik dien daarvoor 3 moties in.

De eerste gaat over aardgas. Om de doelstellingen te halen, moeten we sneller van het gas af. Elke woning die met gas wordt aangelegd, vergroot onze achterstand.
De motie vraagt dan ook:

  1. In nieuw te bouwen woningen geen nieuwe aardgas infrastructuur aan te leggen
  2. Burgers actief te informeren over alternatieven voor verwarmen en koken. (Elektrisch of Inductie bijvoorbeeld).

Samen met Leefbaar Leiden en Partij van de Arbeid

Houtstook
In elk geval niet via houtstook. Daarover gaat de tweede motie. Houtstoken is gewoon ontzettend slecht voor het milieu, voor de gezondheid. CO2, methaan, roet, en een hele reeks giftige stoffen

Vanmorgen was nog in het nieuws dat fijnstof inmiddels doodsoorzaak nummer 2 is.
10x slechter dan de rook van sigaretten en dat er in houtrook nog meer voor de gezondheid gevaarlijke stoffen zitten.
Pelletkachels zijn net zo slecht. Het rendement is hoger dan hout, maar de effecten zijn hetzelfde. Nota bene wordt hier subsidie voor gegeven.

De PvdD, de SP en Leefbaar Leiden

vragen u om:

  1. Het Duurzaam Bouwloket van Leiden te verzoeken inwoners niet langer te vertellen dat pelletkachels een duurzaam alternatief zijn voor aardgas;
  2. Inwoners van Leiden actief te informeren over de schadelijke effecten van houtstook en een ontmoedigingsbeleid voor houtstook te ontwikkelen (houtkachels, pelletkachels, open haarden, tuinhaarden, vuurkorven, barbecues) bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Stookwijzer.


De stookwijzer is een initiatief van de gemeente Nijmegen samen met Energieonderzoek Centrum Nederland, met ondersteuning van het Ministerie van I en M. Een aantal andere gemeenten, zoals Den Haag, Amsterdam en Amersfoort gaan deze overnemen.
Die kijkt naar de windrichting, bebouwing en de huidige luchtkwaliteit, geeft een code af wanneer je beter niet hout kunt stoken.

De derde motie gaat over de warmterotonde.


Zolang je daar geen duurzame warmte in stopt, zien wij de warmterotonde toch vooral als een greenwashing-operatie. Het is ook niet duidelijk welke criteria voor duurzaamheid worden gecreƫerd. Verder hebben we een principieel bezwaar: er is momenteel maar 1 leverancier: het warmtebedrijf Rotterdam.
Wij verzoeken het college:

  1. alleen duurzame warmte op te nemen
  2. criteria of indicatoren voor duurzaamheid van warmte uit te werken
  3. De raad te informeren over de toetreding van nieuwe warmteleveranciers en de mate waarin zij duurzame warmte kunnen leveren;

    en ten slotte
  4. als blijkt dat op termijn (voor 2035) onvoldoende warmteleveranciers beschikbaar zijn die duurzame warmte kunnen garanderen, een Plan B te ontwikkelen voor deelname aan de warmte-rotonde.

Interessant voor jou

Bijdrage Programmabegroting 2018-2021

Lees verder

Bijdragen Zienswijze op de Regionale Woonagenda 2017 Holland Rijnland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer