Bijdragen Ziens­wijze op de Regionale Woon­a­genda 2017 Holland Rijnland


19 december 2017

Voorzitter,

Bij de regionale Woonagenda wil ik twee amendementen indienen. Het eerste gaat over het volume van groen ten opzichte van bebouwing.

Over het belang van een groene leefomgeving is vrijwel iedereen het wel eens, maar het gaat erom hoe belangrijk wij het vinden en waar we de grens trekken. Voor de Partij voor de Dieren is de een principiële ondergrens bereikt. Er zijn al talloze bomen geofferd voor de doorstroming van het verkeer, ja zelfs voor het aanleggen van een parkje.

Nu komt er een bouwopgave van 10.000 woningen op ons af. Voor ons reden om de hakken in het groen te zetten. Een verdere vermindering is uit oogpunt van welzijn en gezondheid onwenselijk.

Daarover gaat ons eerste amendement, dat beoogt de zienswijze aan te vullen met:

De bouwopgave mag niet tot gevolg hebben dat het Leidse groen in volume afneemt.

Het tweede amendement is niet defensief, maar juist offensief. We willen het bestaande groen juist uitbreiden door in stedelijk gebied natuur-inclusief bouwen als uitgangspunt te hanteren. Dat geeft ruimte aan stadsnatuur en kan met eenvoudige maatregelen gerealiseerd worden. Denk aan het ontwerp van gebouwen, inrichten van stedelijke buitenruimten en stadsplanning. Maar ook aan nestkastje, vleermuiskasten, groene daken enz. Het boek “Stadsnatuur maken” geeft hiervoor talloze voorbeelden in binnen-en buitenland.

Dick de Vos, 19 december 2017

Interessant voor jou

Bijdrage Warmtevisie

Lees verder

Bijdrage Verlenging ‘Deelverordening subsidiëring Wijkinitiatieven’ tot en met 2018.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer