Schade aan bomen bij bouw­­project De Veer­plaats


Schrif­te­lijke vragen

5 april 2022

Op maandag 28 maart 2022 verscheen in het Leidsch Dagblad een artikel waarin te lezen stond dat tijdens de bouw van project De Veerplaats ‘een flinke rij’ populieren langs de Albert Lutulistraat onherstelbaar is beschadigd. Er is al wortelschade aangericht, en samen met de nog komende werkzaamheden lopen de bomen onherstelbare schade op. Door deze fouten moeten de bomen gekapt worden.

Alsof het nog niet erg genoeg is dat er alweer tientallen bomen gekapt moeten worden door fouten bij een project kwam er nóg een vervelende verrassing aan het licht. Het blijkt dat de aannemer een fikse financiële korting krijgt naarmate er meer bomen onherstelbaar beschadigd raken! De korting, gegeven onder het mom van schaalvoordeel, kan oplopen tot tienduizenden euro’s per keer! Wij stelden Schriftelijke Vragen over deze absurde werkwijze.

Wij staan voor: