Spiering in de Val


Schrif­te­lijke vragen over de ener­gie­cen­trale

7 juni 2022

Bij de energiecentrale van Uniper zwemmen tienduizenden spieringen hun dood tegemoet. Het Leidsch Dagblad omschrijft het in dit artikel van 4 juni 2022 zelfs als '’een slagveld''. De visjes, van 3 tot 5 cm groot, zwemmen met het koelwater van de fabriek mee en eindigen in het trommelfilter. Van hieruit worden ze in een afvalcontainer geschept. In deze afvalcontainer van Uniper zijn ook al meermaals beschermde soorten als paling en zeeprik gespot, zo meldt Stadsgrachtenadviseur Aaf Verkade in het artikel van het Leidsch Dagblad.

De Partij voor de Dieren wil dat er noodmaatregelen komen om de vissterfte bij deze fabriek op korte termijn op te lossen. Ook moet er gewerkt worden aan duurzame oplossingen voor de langere termijn. Wij stelden hierom schriftelijke vragen aan het college. We vragen het college onder andere om een regierol te pakken in het oplossen van dit probleem, en we willen weten welke oplossingen het college voor de korte én lange termijn ziet.

Gerelateerd nieuws

Beëdiging duo-lid en benoeming commissieleden

Afgelopen donderdag was de eerste inhoudelijke bijeenkomst van de gemeenteraad sinds de verkiezingen. Tijdens deze raadsbijee...

Lees verder

Algemene Beschouwingen

Donderdag 16 juni waren de Algemene Beschouwingen waarin het beleidsakkoord van de nieuwe coalitie werd besproken. Onze volle...

Lees verder