Natuur beschermen en verbinden


Groenstroken, sloten, parken en open polders zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Leiden. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

Wij hebben nogal wat zaken op ons verlanglijstje staan voor de komende jaren:

 • Jaarlijkse inventarisaties die zicht geven op de aanwezigheid en verspreiding van dieren en planten. De gemeente stemt haar groenbeleid af op de resultaten van deze inventarisaties.
 • Niet bouwen in gebieden die onderdeel zijn van ecologische zones en structuren. Er wordt in principe niet gebouwd in het groen.
 • Er worden geen nieuwe wegen door natuurgebieden aangelegd.
 • Bij de aanleg of ontwikkeling van Leidse parken is er meer aandacht voor het creĆ«ren van leefgebieden voor inheemse dieren. In parken wordt gekozen voor inheemse beplanting.
 • Bij drukke wegen wordt gezorgd voor de aanleg van groenstroken en veilige oversteekplaatsen of ondertunneling voor dieren.
 • Een verdubbeling van het bomenbestand.
 • Een betere bescherming van bestaande bomen en zij krijgen de ruimte om te groeien en oud te worden.
 • Naast een herplantPLICHT voor gekapte bomen, komt er ook een herplantPLAN. Zodat er ook daadwerkelijk bomen herplant worden.
 • Op korte termijn nieuwe bomen aanplanten om de negatieve gevolgen van de aanleg van de Rijnlandroute te verzachten.
 • Werkzaamheden in het groen, zoals uitbaggeren van sloten, vinden alleen plaats wanneer dieren niet verontrust of gedood worden.
 • Er wordt minder frequent gemaaid of gesnoeid en in geen geval tijdens de broed- en zoogtijd van dieren.
 • Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenwelzijns-, natuur- en milieuzaken staan standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en de politie.
 • Er komt een lokaal meldpunt waar misstanden op het gebied van natuur en milieu ook anoniem gemeld kunnen worden.

Het standpunt Natuur beschermen en verbinden is onderdeel van: Natuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties