Schrif­te­lijke Vragen aanwe­zigheid hanen op bier­fes­tival


Op 9 en 10 maart vond het LIB speciaalbierfestival 2018 plaats. Naar de foto’s in de media te oordelen was het een gezellig gebeuren.

https://www.leidseglibber.nl/2...

Tijdens de netwerkborrel op de vooravond van het festival, 8 maart 2018, had een van de aanwezige brouwerijen ter opluistering van de feestvreugde levende hanen meegenomen. De aanwezigen konden daarmee op de foto.

De Partij voor de Dieren is gekant tegen de inzet van dieren voor vermaak of ter verhoging van de omzet. We denken hierbij aan levende kerststallen, lama’s op de kerstmarkt, roofvogelshows enzovoort. De gemeente heeft al een ontmoedigingsbeleid voor roofvogel- en uilenshows. In antwoord op onze schriftelijke vragen van 8 mei 2017 antwoordde het college “Het college deelt de mening dat er geen evenementen mogen worden gehouden die dierenleed met zich meebrengen (zie ook het vorige antwoord). Organisatoren van evenementen waar dieren bij betrokken zijn dienen dan vanzelfsprekend ook de wet Dieren in acht te nemen om het welzijn van de dieren te waarborgen.”

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Was het college op de hoogte van de aanwezigheid van de hanen op het bierfestival? Was er bijvoorbeeld een vergunning voor aangevraagd en is die afgegeven?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat levende dieren niet thuis horen in de drukte die met een bierfestival gepaard gaat?

3. Vond het bierfestival naar de mening van het college plaats in de openbare ruimte? Zo niet, welke mogelijkheid had het college om hier handhavend op te treden?

4. Is het college bereid om de Nota Dierenwelzijn (alweer uit 2012) hierop aan te scherpen?


Dick de Vos – Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer