Schrif­te­lijke Vragen PvdD en GL over pony aan de Bach­straat


Op zondag 25 maart is een pony aangetroffen aan de Bachstraat. De Leidse eigenaar zou de stalling en verzorging van de pony op een Brabantse manege niet hebben betaald, waardoor de manage-eigenaar ervoor zou hebben gekozen de pony weer bij de eigenaar terug te brengen. Zie bijvoorbeeld de berichtgeving op Sleutelstad: http://sleutelstad.nl/2018/03/...

De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben hierover de volgende vragen:

1. Op welke wijze heeft de politie ingegrepen na het aantreffen van de pony? Heeft de politie bijvoorbeeld het welzijn van het dier laten beoordelen door een veearts? Heeft de politie de dierenpolitie ingeschakeld?

Zo nee: waarom niet?

Zo ja: wat was het oordeel over het welzijn van het dier van deze experts?

2. Waarom is de pony niet in beslag genomen, bijvoorbeeld wegens verwaarlozing?

3. De pony is door de eigenaar op een ander adres ondergebracht. Op welke wijze heeft de gemeente erop toegezien dat de pony een goed en veilig onderkomen heeft gekregen? Heeft de pony op dit moment een goed en veilig onderkomen met adequate verzorging?

4. De dierenwelzijnsnota biedt nu geen handvatten voor de omgang met landbouwhuisdieren. Is het college bereid om ook over landbouwhuisdieren een passage op te nemen zodat het dierenwelzijn van deze dieren ook geborgd is in Leiden?

Dick de Vos - Partij voor de Dieren

Jos Olsthoorn - GroenLinks

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer