Schrif­te­lijke Vragen PvdD en GL over pony aan de Bach­straat


Indiendatum: mrt. 2018

Op zondag 25 maart is een pony aangetroffen aan de Bachstraat. De Leidse eigenaar zou de stalling en verzorging van de pony op een Brabantse manege niet hebben betaald, waardoor de manage-eigenaar ervoor zou hebben gekozen de pony weer bij de eigenaar terug te brengen. Zie bijvoorbeeld de berichtgeving op Sleutelstad: http://sleutelstad.nl/2018/03/...

De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben hierover de volgende vragen:

1. Op welke wijze heeft de politie ingegrepen na het aantreffen van de pony? Heeft de politie bijvoorbeeld het welzijn van het dier laten beoordelen door een veearts? Heeft de politie de dierenpolitie ingeschakeld

Zo nee: waarom niet?
Antwoord: Op basis van een melding uit de buurt is de politie ter plekke gaan kijken. Er was geen sprake van ernstige verwaarlozing. De pony zag er verzorgd uit. De pony was in de rui, vandaar het mogelijk verwaarloosde uiterlijk. Er was dan ook geen aanleiding om de dierenpolitie in te schakelen of een veearts erbij te halen.

Zo ja: wat was het oordeel over het welzijn van het dier van deze experts?
Antwoord: n.v.t.

2. Waarom is de pony niet in beslag genomen, bijvoorbeeld wegens verwaarlozing?
Antwoord: De eigenaar nam de verantwoordelijkheid over. Er was voor de politie geen enkele reden tot bezorgdheid. Het betrof duidelijk een financieel conflict m.b.t. de stalling. De pony is nog dezelfde dag naar een andere stalling gebracht door de eigenaar.

3. De pony is door de eigenaar op een ander adres ondergebracht. Op welke wijze heeft de gemeente erop toegezien dat de pony een goed en veilig onderkomen heeft gekregen? Heeft de pony op dit moment een goed en veilig onderkomen met adequate verzorging?
Antwoord: De omgang met landbouwhuisdieren wordt geregeld in de Wet Dieren. In het Besluit Houders van Dieren staan de algemene regels voor het houden en verzorgen van alle dieren. Dit is landelijke regelgeving waarbij de handhaving van de naleving van de wet Dieren wordt uitgevoerd door de Rijksoverheid, door de NVWA. Op grond van deze landelijke wet- en regelgeving heeft de gemeente geen taak in het toezicht en de handhaving hierop.

4. De dierenwelzijnsnota biedt nu geen handvatten voor de omgang met landbouwhuisdieren. Is het college bereid om ook over landbouwhuisdieren een passage op te nemen zodat het dierenwelzijn van deze dieren ook geborgd is in Leiden?
Antwoord: Gelet op de reeds bestaande wet- en regelgeving (zie beantwoording vraag 3) is er geen aanleiding om hier ook lokaal beleid op te formuleren.

Dick de Vos - Partij voor de Dieren

Jos Olsthoorn - GroenLinks

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Begrazing Cronesteyn

Lees verder

Schriftelijke Vragen aanwezigheid hanen op bierfestival

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer